Jüdische Touren in Mainz, Worms, Speyer

מיינץ

 

חצי יום סיור (3 שעות) לאתרים הבאים:

 • בית הכנסת החדש (באתר של בית הכנסת הראשי לשעבר)

 • האנדרטות המוקדשות להסטוריה היהודית במרכז העיר

 • נקודות האיסוף של היהודים טרום גירושם

 • מקום הדיקטטורה הנציונל סוציאליסטית

 • בית הקברות היהודי (לא ניתן להכנס)

הסיור הזה יכול להתבצע רגלית, אולם אם אתם מתכננים לראות עוד עיר באותו היום, כדאי שתדאגו לכלי תחבורה. הסיור במיינץ יכול להשתלב עם סיור המשך בפרנקפורט , וורמס או שפייר נדרש כלי תחבורה.

 

וורמס

 • סיור בבית הקברות היהודי העתיק

 • ביקור בבית הכנסת המשוחזר מימי הביניים ובמקווה

 • סיור בגטו היהודי לשעבר

הסיור הרגלי הזה אורך כשלוש שעות. הסיור יכול להשתלב עם סיור המשך בשפייר ,מיינץ או פרנקפורט. נדרש כלי תחבורה.

שפייר

 • חצר היהודים עם שרידי בית הכנסת מימי הביניים

 • ביקור במקווה ותצוגת היודאיקה של שפייר

 • האנדרטה של בית הכנסת לשעבר מהמאה ה 19

 • בעקבות חיי היהודים מראשית המאה ה 20

 • בית הכנסת החדש „בית שלום“

סיור רגלי בן 3 שעות. הסיור יכול להשתלב עם סיור המשך בוורמס ,מיינץ או פרנקפורט. נדרש כלי תחבורה.