Jüdische Tour in Friedberg / Bad Nauheim

פרידברג/באד נאוהיים

פרידברג:

  • הגטו לשעבר ביןהעיר הנוצרית למצודה

  • השרידים של בית הכנסת לשעבר ואנדרטת השואה לזכר האזרחים שנרצחו בפרידברג

  • ביקור במקווה

  • בית הספר האוגוסטיני (נקודת ההתחלה ממנה גורשו יהודי פרידבורג)

באד נאוהיים:

  • בית הכנסת בסגנון הבאוהאוס

  • בית הקברות היהודי – הישן והחדש

המרחק בין הערים הוא כ 5 ק“מ. הסיור יכול להשתלב עם הסיורים בפרנקפורט. משך הסיור: 3 שעות.